Marigold IceUnity

SM-seniori muodostelmaluistelujoukkue – Helsingin Luistelijat ry

Mozart Cup 2019

Mozart Cup 2019 ei alkanut meidän osalta täydellisesti. Nautimme luistellessamme lyhytohjelmamme ’Why Not’ mutta ohjelmaan sattui valitettavasti muutamia virheitä. Tällä kertaa lyhytohjelmamme ansaitsi 77,09 pistettä, joilla olimme lyhytohjelman 4.sijalla.

Mozart Cup 2019 didn’t start with perfect performance. We enjoyed skating our short program ’Why Not’ but had few mistakes in it. So this time our short program earned 77,09 points and that lead us to 4th place.

 

 

Vapaaohjelmapäivänä olimme päättäneet näyttää kuinka pystymme luistelemaan. Nautimme suuresti ’Transformers’- ohjelmasta ja yleisö oli upea. Eheän ja vahvan esityksen jälkeen voitimme vapaaohjelman 137,95 pisteellä. Tiukassa kilpailussa tämä riitti nostamaan meidät kokonaiskilpailun 2.sijalle yhteispisteillä 215,04. Nämä pisteet ovat tällä hetkellä myös Suomen kauden parhaaat pisteet.

On free program day we were determine to show how we can really skate.  We really enjoyed skating ’Transformers’ and the audience was amazing. With solid and strong performance we placed 1st in free program’s 137,95 points. In tight competion this was enough us to rise at 2nd place in whole competion with 215,04 points. These points are now also Finnish national  season’s best scores.

Lisää kuvia / More photos

 

Photography by Tero Rauhala